Æðahnútaaðgerð.

Bláæðasetrið / Æðahnútaaðgerð

Undirbúningur fyrir æðahnútaaðgerð

Vertu fastandi frá miðnætti fyrir æðahnútaaðgerð nema um annað hafi verið rætt. Þú mátt drekka tæra vökva allt að 2 tímum fyrir æðahnútaaðgerð. Ekki reykja aðgerðardag.
Farðu í sturtu að morgni og þvoðu þér með venjulegri sápu.
Ekki nota krem á fætur. Ágætt er að kaupa teygjusokk upp að hné fyrir æðahnútaaðgerð. Ekki er þörf á að taka teygjusokkinn með sér þar sem hann er ekki notaður fyrr en umbúðir eru farnar af eftir tvo sólarhringa.
Þú færð umbúðir á fætur eftir æðahnútaaðgerð sem eru nokkuð fyrirferðarmiklar. Því er gott að vera í mjúkum, víðum buxum og vera í skóm sem eru rúmir og létt er að fara í og úr.

Fyrir æðahnútaaðgerð

Þú tekur verkjatöflu (paracetamól 1.5 grömm) áður en þú leggur af stað að heiman. Ef það gleymist færðu töflurnar hjá okkur. Þú færð einnig róandi lyf og verkjalyf í aðgerð og getur þess vegna ekki keyrt bíl aðgerðardaginn. Þú skiptir um föt og færð góðan hægindastól til hvildar fyrir aðgerð.

Æðahnútaaðgerð - undirbúningurÁ skurðstofu vegna æðahnúta

Allir æðahnútar og æðaslit eru merktir með tússpenna og gerð er ómskoðun. Á meðan aðgerð er framkvæmd er lögð staðdeyfing sem þú finnur eins og smá nálarstungur. Það tekur stuttan tíma að leggja deyfinguna (3 til 5 mínútur) og eftir það áttu ekki að finna fyrir neinum verkjum. Það er gott ef þú lætur vita ef þú þrátt fyrir allt finnur til, alltaf er hægt að bæta á staðdeyfingu.

Aðgerðin tekur um einn til tvo tíma og fer það eftir því hvað mikið þarf að gera. Eftir aðgerð eru lagðar á umbúðir sem eru vafðar á fremur fast. Þessar umbúðir eru hafðar á í 48 tíma eftir aðgerð. Klukkutíma eftir aðgerð ferð þú svo aftur heim en áður færð þú léttan málsverð.

Lasermeðferð við æðahnútum

Æðahnútaaðgerð á skurðstofu

RVC notast við laser af nýjustu gerð (ELVeS Radial 2ring™) sem er alþjóðlega viðurkenndur sem einn af þeim bestu og komin er mikil reynsla af notkun hans. Æðahnútaðgerðin er gerð í staðdeyfingu og ekki er þörf á svæfingu þegar aðgerð er framkvæmd á þennan hátt. Aðgerðin er framkvæmd í ómskoðun (Mindray DP-50). Um er að ræða innæðaaðgerð sem þýðir að ekki er opnað inn á æðina á venjulegan hátt heldur er hún meðhöndluð í staðinn með laserþræðinum sem færður er inn í bláæðina og staðsettur þannig að einungis sá hluti æðarinnar sem er bilaður er meðhöndlaður. Æðinni er lokað með þessari tækni og er hún ekki sjáanleg lengur með ómskoðun nokkrum mánuðum síðar. Engir skurðir eru gerðir og ekkert er saumað.

Heklunálsmeðferð við æðahnútum

Æðahnútarnir eru fjarlægðir að lokinni laser meðferð. Gert er nálargat (1.0-1.2 mm) í húðina og æðahnútar eru veiddir upp með áhaldi sem líkist heklunál. Mjög lítil eða engin ör verða sjáanleg og útlitslega er því árangur mjög góður.

Æðahnútar - Heklunálsmeðferð

Æðaslitameðferð

Sprautað er inn í æðaslitið efni sem fær æðavegginn til að leggjast saman og skemmast. Efnið heitir Aethoxysclerol og er í tveim mismunandi styrkleikum, 0.5% eða 1% og fer það eftir stærð æðaslitsins hvor lausnin er notuð. Ef um stærri æðaslit er að ræða og minni háttar æðahnúta er stundum notuð froðulausn sem er mynduð með því að blanda saman lofti og Aethoxysclerol. Stundum þarf að endurtaka þessa meðferð síðar en yfirleitt er beðið í um 3 mánuði áður en meðferð er gefin aftur.

Aukaverkanir Æðahnútaaðgerða

Einhver dofatilfinning getur verið nálægt stungugötunum í einhvern tíma eftir aðgerð. Það er þó sjaldgæft. Yfirleitt kemur tilfinningin tilbaka eftir nokkra daga en einstaka sinnum getur þetta varað lengur. Sýkingar eru mjög sjaldgæfar enda götin sem eru gerð mjög lítil. Ef þú sérð roða, finnur fyrir hita eða öðrum óþægindum sem benda til sýkingar þá hefur þú samband við okkur.

Eftir Æðahnútaaðgerð

Blóðtappi eftir æðahnútaaðgerð er mjög sjaldgæfur. Með því að vera á hreyfingu minnkar þú líkurnar á blóðtappa. Einkenni blóðtappa geta verið skyndilegur verkur í kálfa sem þú upplifir sem spenntur og heitur.

Ef þú hefur einhver einkenni sem þér finnst óvenjuleg eftir æðahnútaaðgerð þá hefur þú samband. Tveim vikum eftir æðahnútaaðgerð getur þú fundið fyrir smávægilegum verkjum á þeim stað þar sem laser meðferðin var gerð. Það er ekkert hættulegt og nægir að taka verkjatöflu ef á þarf að halda. Smá bólgur í húð kringum götin er ekkert óvenjulegt að finna fyrir, það hverfur eftir nokkra daga. Mar í húð þar sem æðahnútar voru hverfa á nokkrum dögum eða vikum.

Eftir æðahnútaaðgerð er mikilvægt að leggjast ekki bara fyrir þegar heim er komið. Ágætt að fara í smá göngutúr heima við.

Umbúðir eru teknar af 48 tímum eftir æðahnútaaðgerð. Best að fara í sturtu og fjarlægja allar umbúðir í sturtunni. Þerra síðan húðina og fara í teygjusokkinn. Nota á teygjusokkinn næstu tvær vikur að degi til (í lagi að nota hann lengur). Ekki er óalgengt að smávegis vökvi komi frá litlu sárunum. Ef það gerist má setja plástur á þá staði. Þar sem æðahnútar hafa verið fjarlægðir verða smá holur og mar. Þessi smáu göt geta verið sýnileg í einhverja mánuði eftir aðgerð.

Þú mátt fara í vinnu eins fljótt og þú treystir þér til. Flestir eru komnir til vinnu aftur eftir 1 til 3 daga.
Þú mátt fara að æfa eftir að umbúðir eru farnar en muna eftir að nota teygjusokkinn fyrstu 2 vikurnar. Ekki fara í sund eða nota baðkar fyrstu 2 vikur eftir aðgerð. Verkir eftir aðgerð eru sjaldgæfir og sjaldan er þörf á verkjalyfjum.
Ef þú þrátt fyrir allt ert með verki er gott að taka venjulegar verkjatöflur t.d paracetamol 500 mg, 2 töflur þrisvar á dag.
Yfirleitt er endurkoma eftir aðgerð eftir eina til tvær vikur.

Æðahnútar

Æðahnútar geta verið án einkenna, það er að einungis er um lýti að ræða. Flestir hafa þó einhver einkenni sem stundum geta verið óljós. Þreyta, pirringur, verkur, bjúgur og sinadráttur eru einkenni sem eru algeng. Ef æðahnútar hafa staðið lengi ómeðhöndlaðir geta komið fram varanlegar skemmdir í húðinni og einnig geta myndast sár. Þessi sár eru oft á tíðum mjög langvinn og erfið í meðferð og eru gjörn að koma aftur.

Varicose veins

Varicose veins may be without symptoms. Most people however have some symptoms that may be unclear. Fatigue, irritability, pain, swelling and cramp are common symptoms. If varicose veins have been untreated for a long time there may occur permanent damage in the skin and there may also be wound formations. These wounds are frequently chronic and difficult to treat and have a tendency to re-appear.

UM RVC

Reykvíska Bláæðasetrið, Reykjavík Venous Center (RVC) sérhæfir sig í meðferð bláæðavandamála. Guðmundur Daníelsson læknir hefur áður starfað hjá Scandinavian Venous Centre sem er leiðandi fyrirtæki í meðferð bláæðasjúkdóma í Svíþjóð og Noregi. Starfar hjá Aleris í Stavanger en Aleris er stærsta einkasjúkrahúsið á Norðurlöndum. Mikilvægt við framkvæmd innæðaaðgerða er góð kunnátta og reynsla í framkvæmd ómskoðana þar sem aðgerðin byggir á því.

About RVC

Since 2006 Dr. Med. Gudmundur Danielsson has worked at Scandinavian Venous Centre which is a leading centre in the treatment of venous diseases in Sweden and Norway. Currently working at Aleris Clinic in Stavanger, Norway. Extensive knowledge and experience in the performance of ultrasound imaging is important because the operation is based on this technique.

Aðgerðin

RVC notast við laser af nýjustu gerð (ELVeS Radial 2ring™) sem er alþjóðlega viðurkenndur sem einn af þeim bestu og komin er mikil reynsla af notkun hans. Aðgerðin er gerð í staðdeyfingu og ekki er þörf á svæfingu þegar aðgerð er framkvæmd á þennan hátt. Aðgerðin er framkvæmd í ómskoðun (Mindray DP-50).

The Operation

RVC applies a state of the art laser device (ELVeS Radial 2ring™) which is internationally recognised as being one of the best and there has been a lot of experience gained in its use. The operation is performed during local anaesthesia and there is no need for general anaesthesia. The operation is performed under ultrasound scanning (Mindray DP-50)

Upplýsingar

Læknahúsið DeaMedica
Álfheimum 74
107 Reykjavík
S:515-1600

Information

Læknahúsið DeaMedica
Álfheimum 74
107 Reykjavík
S:515-1600

Back to Top