Æðaslit.

Hvað er æðaslitameðferð?

Æðaslit  og Æðaslitsmeðferð

Sprautað er inn í æðaslitið efni sem fær æðavegginn til að leggjast saman og skemmast.

Efnið heitir Aetoxysclerol og er í tveimur mismunandi styrkleikum, 0.5% eða 1% og fer það eftir stærð æðaslitsins hvor lausnin er notuð. Stundum er búin til froða úr lausninni með því að blanda hana saman við loft.

Æðaslitið er áfram til staðar eftir meðferð en ekkert blóð rennur lengur um slitið. Oft er húðin í kringum æðaslits svæðið og meðhöndlaða æðaslitið upphleypt á eftir og getur tekið vikur eða jafnvel mánuði að sjá endanlegan árangur. Þolinmæði er hér mikilvæg. Meðferð á æðasliti er nánast sársaukalaus og tekur um 20 – 30 mínútur. Stundum nægir ekki með eina meðferð og þarf þá að endurtaka meðferðina að nokkrum mánuðum liðnum.

Æðaslit eru yfirleitt meðhöndluð 4 mánuðum eftir æðahnútaaðgerð. Æðaslit minnka oft þegar æðahnútar eru teknir. Þegar eingöngu er um æðaslit að ræða en engir æðahnútar nægir oft ein meðhöndlun. Meðferð á æðasliti kostar á bilinu 18 000 til 36 000 kr.

Æðahnútar

Æðahnútar geta verið án einkenna, það er að einungis er um lýti að ræða. Flestir hafa þó einhver einkenni sem stundum geta verið óljós. Þreyta, pirringur, verkur, bjúgur og sinadráttur eru einkenni sem eru algeng. Ef æðahnútar hafa staðið lengi ómeðhöndlaðir geta komið fram varanlegar skemmdir í húðinni og einnig geta myndast sár. Þessi sár eru oft á tíðum mjög langvinn og erfið í meðferð og eru gjörn að koma aftur.

UM RVC

Reykvíska Bláæðasetrið, Reykjavík Venous Center (RVC) sérhæfir sig í meðferð bláæðavandamála. Guðmundur Daníelsson læknir hefur áður starfað hjá Scandinavian Venous Centre sem er leiðandi fyrirtæki í meðferð bláæðasjúkdóma í Svíþjóð og Noregi. Starfar hjá Aleris í Stavanger en Aleris er stærsta einkasjúkrahúsið á Norðurlöndum. Mikilvægt við framkvæmd innæðaaðgerða er góð kunnátta og reynsla í framkvæmd ómskoðana þar sem aðgerðin byggir á því.

Aðgerðin

RVC notast við laser af nýjustu gerð (ELVeS Radial 2ring™) sem er alþjóðlega viðurkenndur sem einn af þeim bestu og komin er mikil reynsla af notkun hans. Aðgerðin er gerð í staðdeyfingu og ekki er þörf á svæfingu þegar aðgerð er framkvæmd á þennan hátt. Aðgerðin er framkvæmd í ómskoðun (Mindray DP-50).

Upplýsingar

Læknahúsið DeaMedica
Álfheimum 74
107 Reykjavík
S:515-1600

Back to Top